Dokumenty

Uwaga! Trwa aktualizacja dokumentacji na nowy rok szkolny. Prosimy o cierpliwość – zaktualizowane dokumenty będą sukcesywnie zamieszczane i linki do pobrania będą aktywne.  

Dokumenty szkolne:

1. Statut szkoły, czyli nasza szkolna konstytucja

2. A. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 2023/2024

2. B. Przedmiotowe Zasady Oceniania

język angielski

język niemiecki

geografia

– chemia

fizyka

edukacja wczesnoszkolna I-III

historia i wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

przyroda

biologia

religia

etyka IV-VIII

etyka I-III

technika

plastyka

muzyka

informatyka

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

3. Regulamin Oceny Zachowania Ucznia 2023/2024

Załącznik nr 1 – Samoocena zachowania ucznia

4. Regulamin stroju uczniowskiego

5. Regulamin zachowania się w czasie przerw

6. Program wychowawczo – profilaktyczny

7. Regulamin usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych

8. Regulamin korzystania z szafek szkolnych