Świetlica

Świetlica szkolna
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Lotników Polskich
w Poddębicach

 

 

 

 

Otwarta jest dla uczniów

od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00 – 16.15

 

Numer telefonu:

świetlica szkolna: 43 678 23 26

sekretariat: 43 678 41 56

 

Świetlica szkolna znajduje się w piwnicach środkowego segmentu. Mamy do dyspozycji dwa pomieszczenia, korytarz, łazienki i salę do tenisa stołowego.

Nasza świetlica jest miejscem, w którym możecie miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców lub odwóz autokarem szkolnym do domu. Chcemy razem z Wami organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać Wasze zainteresowania i przy okazji z Wami rozmawiać. Czekamy na Was i Wasze pomysły:-)

Opiekę nad wychowankami w roku szkolnym 2019/2020 sprawują:

 

A. Jaśczak

A. Stasiakiewicz

U. Izydorczyk

M. Wawrzecka

 

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

Pliki do pobrania

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

ZOBOWIĄZANIE

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zarządzenie 117-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poddębice

Regulamin świetlicy szkolnej