Świetlica

Świetlica szkolna
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Lotników Polskich
w Poddębicach

 

 

 

 

Otwarta jest dla uczniów

od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00 – 16.15

 

Numery telefonu:

świetlica szkolna: 43 678 23 26

sekretariat: 43 678 41 56

 

Świetlica szkolna znajduje się w piwnicach środkowego segmentu. Mamy do dyspozycji trzy pomieszczenia, korytarz, łazienki i salę do tenisa stołowego.

Nasza świetlica jest miejscem, w którym możecie miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców lub odwóz autokarem szkolnym do domu. Chcemy razem z Wami organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać Wasze zainteresowania i przy okazji z Wami rozmawiać. Czekamy na Was i Wasze pomysły:-)

Opiekę nad wychowankami w roku szkolnym 2022/2023 sprawują:

A. Stasiakiewicz

M. Wawrzecka

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach  od 1 września 2020 r.

dotyczące świetlicy szkolnej:

§ 12.

(…)

3. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej – zapisali dziecko na świetlicę
4. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 – 16.15
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
6. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
7. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
8. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
9. Świetlicę należy wietrzyć:
• codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
• nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
• za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2023/2024

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu 2023/2024

Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu dowozu i odwozu

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią 2023/2024

Zarządzenie 117-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poddębice

Regulamin świetlicy szkolnej 2023/2024