Świetlica

Świetlica szkolna
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Lotników Polskich
w Poddębicach

 

 

 

 

Otwarta jest dla uczniów

od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00 – 16.15

 

Numer telefonu:

świetlica szkolna: 43 678 23 26

sekretariat: 43 678 41 56

 

Świetlica szkolna znajduje się w piwnicach środkowego segmentu. Mamy do dyspozycji dwa pomieszczenia, korytarz, łazienki i salę do tenisa stołowego.

Nasza świetlica jest miejscem, w którym możecie miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców lub odwóz autokarem szkolnym do domu. Chcemy razem z Wami organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać Wasze zainteresowania i przy okazji z Wami rozmawiać. Czekamy na Was i Wasze pomysły:-)

Opiekę nad wychowankami w roku szkolnym 2019/2020 sprawują:

 

A. Jaśczak

A. Stasiakiewicz

U. Izydorczyk

M. Wawrzecka

 

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

Pliki do pobrania

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

ZOBOWIĄZANIE

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zarządzenie 117-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poddębice

Regulamin świetlicy szkolnej 

 

Aktualności ze świetlicy