Rada Rodziców

UWAGA! Trwa aktualizacja tej sekcji. Skład nowej Rady Rodziców wkrótce.

Prezydium Rady Rodziców:

  1. Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Katarzyna Łucka – Kożuch
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Piotr Konarski
  3. Sekretarz – p. Monika Witajewska-Burska
  4. Skarbnik – p. Rafał Majewski

 

Komisja Rewizyjna  w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji – p.
  2. Członek komisji – p.
  3. Członek komisji – p.

 

Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 50 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły
  2. 40 zł za drugie dziecko uczęszczające do szkoły
  3. 20 zł za każde kolejne dziecko

 

Prosimy o dokonywanie wpłat. Przypominamy, że środki gromadzone przez Radę Rodziców są w całości i wyłącznie przeznaczone na potrzeby uczniów, a w szczególności na zakup  ponadstandardowych pomocy dydaktycznych, nagród przyznawanych na koniec roku wyróżniającym się uczniom, nagród w konkursach organizowanych przez szkołę, przygotowanie atrakcji z okazji Dnia Dziecka, zabawę choinkową, Mikołajki, przygotowanie imprez i uroczystości dla uczniów organizowanych przez szkołę.