Godziny lekcji

Godziny lekcji i przerw

Pierwsza lekcja 815 – 900  
    przerwa: 5min.
Druga lekcja 905 – 950  
    przerwa: 5min.
Trzecia lekcja 955 – 1040  
    przerwa: 20min.
Czwarta lekcja 1100 – 1145  
    przerwa: 20min.
Piąta lekcja 1205 – 1250  
    przerwa: 15min.
Szósta lekcja 1305 – 1350  
    przerwa: 15min.
Siódma lekcja 1405 – 1450  
    przerwa: 5min.
Ósma lekcja 1455 – 1540