Godziny lekcji

Godziny lekcji i przerw

Pierwsza lekcja 815 – 900  
    przerwa: 10min.
Druga lekcja 910 – 955  
    przerwa: 10min.
Trzecia lekcja 1005 – 1050  
    przerwa: 15min.
Czwarta lekcja 1105 – 1150  
    przerwa: 15min.
Piąta lekcja 1205 – 1250  
    przerwa: 15min.
Szósta lekcja 1305 – 1350  
    przerwa: 10min.
Siódma lekcja 1400 – 1445  
    przerwa: 5min.
Ósma lekcja 1450 – 1535