Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach przystąpiła do Programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program został skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy  przez uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach tego projektu otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia technicznego.

Szkoła zakupiła:

– drukarkę 3D,

– akcesoria do drukarki 3D,

– bibliotekę modeli 3D,

– laptop,

– zestaw edukacyjny, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,

– stację lutowniczą HOT AIR z grotem 2 w 1,

– aparat fotograficzny z akcesoriami,

– statyw do aparatu i kamery,

– zestaw oświetleniowy: Lampa ze statywem i żarówką,

– gimbal do aparatu fotograficznego i kamery,

– mikroport z akcesoriami,

– zestaw gogli VR dla edukacji,

– licencja do gogli VR

– wyposażenie pracowni technicznej.

Zakupione wyposażenie wykorzystywane będzie między innymi podczas:
– zajęć edukacyjnych, w tym informatycznych i technicznych,
– zajęć pozalekcyjnych,
– działalności kół zainteresowań,
– przygotowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w szkole.

Niewątpliwie zakup wyposażenia przyczyni się do rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

laboratoria przyszłości plakat