Kadra

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w r. szk. 2021/2022 zatrudnionych jest 73 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły jest pan Sebastian Bamberski, wicedyrektorem jest pani Magdalena Kowalczyk.

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

1. Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Renata Bielaszka

mgr Wiesława Duda

mgr Teresa Jabłońska

mgr Katarzyna Kwiatkowska

mgr Małgorzata Ludwiczak

mgr Renata Makowska

mgr Dorota Ochocka

mgr Katarzyna Ostrowska

mgr Ilona Ożadowicz

mgr Dorota Pucek – Sierocka

mgr Zbigniew Raczkowski

mgr Małgorzata Sobańda

mgr Ilona Szabela

mgr Beata Telenga

mgr Agnieszka Jaśczak

mgr Katarzyna Krzesińska

mgr Renata Kucharska

2. Biologia:

mgr Jolanta Bochenek

mgr Magdalena Kowalczyk

3. Chemia:

mgr Zofia Bienias

mgr Beata Pokorska

mgr Ilona Łucka

mgr Beata Jędrzejczak

4. Doradztwo zawodowe:

mgr Ewa Kozłowska

5. Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

6. Etyka:

mgr Małgorzata Sobańda

7. Fizyka:

mgr Agnieszka Andrzejewska

8. Geografia:

mgr Jolanta Tusińska

mgr Maciej Przybylski

9. Historia:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

mgr Barbara Trojanowska

mgr Tomasz Wójcik

10. Informatyka:

mgr Dorota Janiak

mgr Renata Olczyk

11. Język angielski:

mgr Ilona Kopczyńska – Siwy

mgr Barbara Matusiak

mgr Monika Naporowska

mgr Joanna Skolasa

mgr Michał Szymczak

mgr Dominika Andrzejewska

mgr Urszula Ruda

12. Język niemiecki:

mgr Magdalena Rakowska

mgr Wioletta Pawlak

mgr Iwona Szewczyk

13. Język polski:

mgr Beata Bednarek

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Małgorzata Kowalczyk

mgr Bożena Piaseczna

mgr Wioleta Rykowska

mgr Dorota Sęczkowska

14. Matematyka:

mgr Ewa Kozłowska

mgr Mariusz Marciniak

mgr Anna Olejniczak

mgr Anna Rosiak

mgr Dorota Borowska

15. Muzyka:

mgr Agnieszka Jeziorek

16. Plastyka:

mgr Kamila Kaliszka

17. Religia:

mgr Agnieszka Matusiak

mgr Anna Korczak

mgr Dariusz Piaseczny

mgr Maria Cichoń

mgr Dorota Ochocka

ks. mgr Alan Wąsowski

18. Technika:

mgr Agnieszka Kapituła

19. Wiedza o społeczeństwie:

mgr Barbara Trojanowska

mgr Tomasz Wójcik

20. Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Monika Tybura

mgr Renata Meyer-Bramowska

21. Wychowanie fizyczne:

mgr Sebastian Bamberski

mgr Aneta Brewińska

mgr Maciej Jankowski

mgr Jolanta Kacprzak

mgr Jarosław Kucharski

mgr Iwona Łuczak

22. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

mgr Anna Smolarek

mgr Karolina Gurazda

mgr Małgorzata Kowalczyk

23. Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej:

mgr Sławomira Stasiakiewicz

mgr Małgorzata Wawrzecka

24. Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej:

mgr Dorota Gasik

25. Pedagog szkolny:

mgr Renata Meyer – Bramowska