Kadra

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w r. szk. 2023/2024 zatrudnionych jest 69 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły jest pan Sebastian Bamberski, wicedyrektorem jest pani Beata Jędrzejczak.

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Renata Bielaszka

mgr Teresa Jabłońska

mgr Katarzyna Kwiatkowska

mgr Małgorzata Ludwiczak

mgr Renata Makowska

mgr Dorota Ochocka

mgr Katarzyna Ostrowska

mgr Ilona Ożadowicz

mgr Dorota Pucek – Sierocka

mgr Zbigniew Raczkowski

mgr Małgorzata Sobańda

mgr Ilona Szabela

mgr Beata Telenga

mgr Agnieszka Jaśczak

mgr Urszula Izydorczyk

mgr Katarzyna Krzesińska

mgr Ewa Kardaś

Biologia:

mgr Jolanta Bochenek

mgr Magdalena Kowalczyk

Chemia:

mgr Beata Pokorska

mgr Beata Jędrzejczak

Doradztwo zawodowe:

mgr Katarzyna Krzesińska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

Etyka:

mgr Małgorzata Sobańda

Fizyka:

mgr Agnieszka Andrzejewska

Geografia:

mgr Jolanta Tusińska

mgr Maciej Przybylski

Przyroda:

mgr Jolanta Tusińska

Historia:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

mgr Tomasz Wójcik

Informatyka:

mgr Dorota Janiak

mgr Renata Olczyk

mgr Agnieszka Andrzejewska

Język angielski:

mgr Ilona Kopczyńska – Siwy

mgr Barbara Matusiak

mgr Monika Naporowska

mgr Joanna Skolasa

mgr Michał Szymczak

mgr Dominika Marczak

mgr Mateusz Gajewski

Język niemiecki:

mgr Magdalena Rakowska

mgr Wioletta Jendrzejczak

mgr Aneta Rzeźniczak

Język polski:

mgr Beata Bednarek

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Małgorzata Kowalczyk

mgr Bożena Piaseczna

mgr Wioleta Rykowska

mgr Dorota Sęczkowska

Matematyka:

mgr Ewa Kozłowska

mgr Mariusz Marciniak

mgr Aneta Bażantowicz

mgr Anna Rosiak

Muzyka:

mgr Agnieszka Jeziorek

Plastyka:

mgr Kamila Kaliszka

Religia:

mgr Agnieszka Matusiak

mgr Anna Korczak

mgr Dariusz Piaseczny

ks. mgr Wojciech Jóźwik

Technika:

mgr Agnieszka Kapituła

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Tomasz Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Renata Meyer-Bramowska

Wychowanie fizyczne:

mgr Sebastian Bamberski

mgr Aneta Brewińska

mgr Maciej Jankowski

mgr Jolanta Kacprzak

mgr Jarosław Kucharski

mgr Iwona Łuczak

Nauczyciele wspomagający i prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

mgr Anna Smolarek

mgr Karolina Gurazda

mgr Dorota Sęczkowska

Pedagog szkolny:

mgr Renata Meyer – Bramowska

Logopeda:

mgr Karolina Gurazda

Psycholog:

mgr Sylwia Łagodzińska-Włodarczyk

Pedagog specjalny:

mgr Anna Wituła

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej:

mgr Sławomira Stasiakiewicz

mgr Małgorzata Wawrzecka

Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej:

mgr Dorota Gasik