Kadra

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w r. szk. 2020/2021 zatrudnionych jest 62 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły jest pan Sebastian Bamberski.

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

1. Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Renata Bielaszka

mgr Wiesława Duda

mgr Teresa Jabłońska

mgr Katarzyna Kwiatkowska

mgr Małgorzata Ludwiczak

mgr Renata Makowska

mgr Dorota Ochocka

mgr Katarzyna Ostrowska

mgr Ilona Ożadowicz

mgr Dorota Pucek – Sierocka

mgr Zbigniew Raczkowski

mgr Małgorzata Sobańda

mgr Ilona Szabela

mgr Beata Telenga

mgr Agnieszka Jaśczak

2. Biologia:

mgr Jolanta Bochenek

mgr Magdalena Kowalczyk

3. Chemia:

mgr Beata Jędrzejczak

4. Doradztwo zawodowe:

mgr Ewa Kozłowska

5. Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

6. Etyka:

mgr Agnieszka Kapituła

7. Fizyka:

mgr Agnieszka Andrzejewska

8. Geografia:

mgr Jolanta Tusińska

9. Historia:

mgr Agnieszka Kucińska – Antoniak

mgr Barbara Trojanowska

mgr Tomasz Wójcik

10. Informatyka:

mgr Dorota Janiak

mgr Renata Olczyk

mgr Iwona Łuczak

mgr Tomasz Wójcik

11. Język angielski:

mgr Ilona Kopczyńska – Siwy

mgr Barbara Matusiak

mgr Monika Naporowska

mgr Joanna Skolasa

mgr Michał Szymczak

12. Język niemiecki:

mgr Magdalena Rakowska

13. Język polski:

mgr Beata Bednarek

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Małgorzata Kowalczyk

mgr Bożena Piaseczna

mgr Wioleta Rykowska

mgr Dorota Sęczkowska

14. Matematyka

mgr Ewa Kozłowska

mgr Mariusz Marciniak

mgr Anna Olejniczak

mgr Anna Rosiak

mgr Dorota Borowska

15. Muzyka

mgr Agnieszka Jeziorek

16. Plastyka

mgr Kamila Kaliszka

17. Religia:

mgr Agnieszka Matusiak

mgr Anna Korczak

mgr Dariusz Piaseczny

ks. mgr Paweł Skowron

18. Technika:

mgr Agnieszka Kapituła

19. Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Trojanowska

mgr Tomasz Wójcik

20. Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Magdalena Kowalczyk

21. Wychowanie fizyczne:

mgr Sebastian Bamberski

mgr Aneta Brewińska

mgr Maciej Jankowski

mgr Jolanta Kacprzak

mgr Jarosław Kucharski

mgr Iwona Łuczak

22. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

mgr Karolina Gurazda

mgr Małgorzata Kowalczyk

mgr Anna Smolarek

23. Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej:

mgr Urszula Izydorczyk

mgr Agnieszka Jaśczak

mgr Sławomira Stasiakiewicz

mgr Małgorzata Wawrzecka

mgr Anna Smolarek

24. Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej:

mgr Dorota Gasik

mgr Małgorzata Sobańda

25. Pedagog szkolny:

mgr Renata Meyer – Bramowska