Rekrutacja 2023/2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach informuje, że w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. odbędzie się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024. W celu zapisania dziecka do szkoły, należy w wyżej wymienionym terminie złożyć w sekretariacie szkoły: Zgłoszenie – załącznik nr 1 – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub Wniosek o przyjęcie – załącznik nr 2 – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Druki do pobrania poprzez powyższe linki lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Poddębicach oraz na stronie internetowej szkoły https://sp1.poddebice.pl