Rekrutacja 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach informuje, że zapisy do klas I na rok szkolny 2020/2021 trwać będą w terminie od 6 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r.
W związku z tym, iż od dnia 16 marca br. szkoła jest zamknięta, prosimy o przesyłanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP nr 1 w Poddębicach w formie skanów na adres mailowy szkoły sp@poddebice.info
Prosimy o dostarczenie oryginałów zgłoszeń i wniosków do sekretariatu szkoły niezwłocznie po otwarciu szkoły.
Druki zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) i wniosków (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) do pobrania poniżej.

Zgłoszenie (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie)

Wniosek (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)