Rekrutacja 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach informuje, że w terminie od 7 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r. odbędzie się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022.

W celu zapisania dziecka do szkoły, należy w wyżej wymienionym terminie złożyć w sekretariacie szkoły
zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie lub wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania poniżej.

Zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie

Wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły