Rekrutacja 2022/2023

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach informuje, że w terminie
od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. odbędzie się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023.
W celu zapisania dziecka do szkoły, należy w wyżej wymienionym terminie złożyć w sekretariacie szkoły:
Zgłoszenie – załącznik nr 1 – 2022 – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie
lub Wniosek o przyjęcie-załącznik nr 2 – 2022 – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Druki do pobrania poprzez powyższe linki lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1
w Poddębicach.