Informacje

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w ustalonej kwocie: pierwsze dziecko – 40 zł, drugie dziecko – 30 zł, trzecie i kolejne – 10 zł.

Rodzicu! Musisz wiedzieć, że to co robimy jest dla naszych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza. Pieniądze z wpłat pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci. Dzięki nim możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody książkowe itp. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe  wymagające wsparcia inicjatywy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców, którym umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł miesięcznie!

 

Z góry dziękuję za zrozumienie i okazaną pomoc.

Przewodnicząca Rady Rodziców

07.02.2020 r.