Informacje

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w ustalonej kwocie: pierwsze dziecko – 40 zł, drugie dziecko – 30 zł, trzecie i kolejne – 10 zł.

Rodzicu! Musisz wiedzieć, że to co robimy jest dla naszych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza. Pieniądze z wpłat pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci. Dzięki nim możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.

Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody książkowe itp. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe  wymagające wsparcia inicjatywy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców, którym umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł miesięcznie!

 

Z góry dziękuję za zrozumienie i okazaną pomoc.

Przewodnicząca Rady Rodziców

07.02.2020 r.

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będą w terminie od 01.09.2021 r. do 10.09.2021 r.
Aby zapisać dziecko na obiady w stołówce szkolnej, należy pobrać umowę ze strony szkoły, a następnie wypełnioną dostarczyć do pani intendent w powyższym terminie.

Informujemy, że od początku roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole funkcjonować będą nowe zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej obsługiwane będzie za pomocą elektronicznego systemu e-Stołówka.
Warunkiem zapisania dziecka na obiady w stołówce szkolnej jest akceptacja regulaminu stołówki oraz regulaminu „Platformy Rodzica” w systemie e-Stołówka.

Najważniejsze informacje o systemie e-Stołówka:
• działa online na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu–wystarczy aktualna wersja przeglądarki internetowej oraz aktywne konto użytkownika w Panelu Rodzica,
• usprawnia wydawanie posiłków – wystarczy, że dziecko przyłoży swoją kartę do czytnika,
• posiada mechanizm kalendarza, który pozwala samodzielnie zarządzać wykupionymi posiłkami dziecka na naszej stołówce. Ułatwia odwoływanie posiłków rodzicom i upraszcza opłaty za nie – system automatycznie rozlicza płatność eliminując niedopłaty lub nadpłaty,
• zapewnia sprawny obieg informacji między stołówką a rodzicami.

Jak działa e-Stołówka?
Uczeń zapisany na obiady w stołówce szkolnej otrzyma kartę obiadową nieodpłatnie.
Uczeń chcąc odebrać posiłek, zbliża kartę do czytnika. Po jej odczytaniu, na ekranie wyświetlają się dane osoby, do której jest przypisana karta oraz informacja o rodzaju posiłku.
Aby dziecko otrzymało kartę uprawniającą do odebrania posiłku rodzic musi założyć i aktywować konto w Panelu Rodzica oraz zarejestrować w nim dziecko.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić intendenta oraz pokryć koszty wyrobienia duplikatu.
W celu utworzenia konta należy w deklaracji zgłoszeniowej na obiady podać adres e-mail, na który otrzymają Państwo link aktywacyjny z dostępem do konta żywienia dziecka z dokładną instrukcją jak uruchomić aplikację na komputerze oraz telefonie. E-mail jest jednocześnie loginem do konta.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące stołówki szkolnej m.in. informacje o płatnościach, regulaminy i druki do pobrania znajdują się w zakładce „Stołówka”.