Samorząd szkolny I-III

Członkowie zarządu SU klas I – III  w bieżącym roku szkolnym:
Przewodniczący: Filip Twardowski – klasa IIIb
Zastępca: Sylwia Gapińska – klasa IIb
Członkowie: Jakub Królikowski – klasa IIe, Ola Warawąsowska – klasa IIIa

Opiekunowie: Monika Makowska, Teresa Jabłońska

“Samorząd jest to właściwie praca  organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak