Samorząd szkolny I-III

                               

 

 

 

Członkowie zarządu SU klas I – III  w bieżącym roku szkolnym:
Przewodnicząca: Weronika Kubiak
Zastępca: Jan Szymański
Zastępca: Gabriela Jabłońska

Opiekunowie: Agnieszka Jaśczak, Monika Naporowska

“Samorząd jest to właściwie praca  organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

 

Aktualności Samorządu klas I-III