Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Lotników Polskich

w Poddębicach

 

“Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”

 

                                              Kornel Makuszyński

 

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

Lektury (ułożone według klas)

B – baśnie, legendy i podania

Bw – bajeczki, wierszyki

Ob – opowiadania i powieści obyczajowe

H – opowiadania i powieści historyczne

Pd – poezja, dramat

P1 – podróże, przygody dzieciom starszym

P2 – podróże, przygody dzieciom młodszym

F – powieści fantastyczne

Prz – opowiadania i powieści przyrodnicze

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek:    9.00 – 16.00

Wtorek:    8.00 – 15.00

Środa:    8.00 – 12.00

Czwartek:    8.00 – 15.00

Piątek:    8.00 – 13.00

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dorota Gasik

        Uczniowie nie tylko mogą wypożyczać książki, ale również korzystać z czytelni i Internetowego Centrum Multimedialnego (klasy II – VIII), które cieszy się dużym zainteresowaniem. Tutaj dzieci nie tylko poszukują potrzebnych informacji do zajęć, ale również rozwijają swoje zainteresowania. Korzystając z Internetu uczniowie mogą szukać informacji do zajęć, pogłębiać wiedzę o otaczającym ich świecie, rozwiązywać quizy i krzyżówki.

W bibliotece szkolnej uczniowie mogą również rozwijać swoje umiejętności ze sztuki składania papieru – origami. Dzieci pod kierunkiem pani Doroty Gasik poznają nowe techniki plastycznie i w tym zakresie pogłębiają swoje zainteresowania. Uczniowie uczą się składać różne formy przestrzenne. Dzieci rozwijają  swoje zdolności i zainteresowania a także uczą się wytrwałości w dążeniu do celu. “Zabawa z papierem” sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonywanej pracy. Najczęściej stosują następujące techniki składnia papieru: origami, origami płaskie z koła i origami modułowe.

Uczniowie posługują się następującymi technikami:

  • origami – sztuka składania papieru,
  • origami płaskie z koła,
  • origami płaskie z kwadratu,
  • origami przestrzenne,
  • origami przestrzenne modułowe,
  • origami chińskie

 

Bibliotekarka zaprosiła również chętnych wychowanków do pracy na rzecz biblioteki szkolnej. Jest to grupa uczniów, która pomaga nauczycielom. Działalność ta ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze i jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy pracy z książką i zasad funkcjonowania biblioteki. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarce w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem). Dobrze zorganizowana praca na zajęciach wdraża uczniów do odpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki jako instytucji służącej całej społeczności szkolnej, uczy obowiązkowości i systematyczności.

 

Zapraszamy do odwiedzin. Książki już na was czekają

 “Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

“Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”

chińskie przysłowie

“Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”

Kartezjusz

“Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”

Cycero

“Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji”

Heinrich Heine

“Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką”

Stanisław Jerzy Lec

“Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać”

Św. Tomasz

“Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie”

Wolter

“Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

/przysłowie chińskie/


Pliki do pobrania

Regulamin wypożyczania podręczników 2023/2024

Regulamin biblioteki i czytelni 2023/2024