Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
• 12 listopada 2021 r.
• 7 stycznia 2022 r.
• 28 lutego 2022 r.
• 2 maja 2022 r.
• trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych – 24, 25, 26 maja 2022 r.
• 17 czerwca 2022 r.

Zakończenie I półrocza – 11.02.2022 r.
Oceny wystawiane na koniec pierwszego półrocza mają charakter informacyjny o postępach w nauce.

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (dotyczy uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny ndst)
• 11.01.2022 r. – na koniec I półrocza
• 15.05.2022 r. – na koniec roku szkolnego

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:
• 30.05.2022 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

Zakończenie procedury wystawienia ocen – 14.06.2022 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

6-8.09.2021 r. – zebranie z rodzicami uczniów
25-27.10.2021 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
10-12.01.2022 r. –  konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
28.02-3.03.2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – po I półroczu. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
4-6.04.2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
9-11.05.2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny ndst, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne.

Organizacja roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzaminy klas VIII: 24, 25, 26 maja 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
Wakacje: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.