Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2019/2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
• 2 stycznia 2020 r.
• 3 stycznia 2020 r.
• 1 czerwca 2020 r.
• 12 czerwca 2020 r.
• Trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych – 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
Rekolekcje Wielkopostne organizowane są według odrębnych przepisów. Termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:
• 10.12.2019 r. – oceny proponowane na półrocze
• 05.06.2020 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (dotyczy uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny ndst)
• 10.12.2019 r. – półrocze
• 18.05.2020 r. – na koniec roku szkolnego

Zakończenie procedury wystawienia ocen – 18.06.2020r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

10.09.2019 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
22.10.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
03.12.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I –III – informacje o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
28.01.2020 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – po I półroczu. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
10.03.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
28.04.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
28.05.2020 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny ndst, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne

Organizacja roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzaminy klas VIII: 21,22,23 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
Wakacje: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.