Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2020/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
• 24 maja 2021 r.
• trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych – 25, 26, 27 maja 2021 r.
• 28 maja 2021 r.
• 4 czerwca 2021 r.

Zakończenie I półrocza – 22.12.2020 r.
Oceny wystawiane na koniec pierwszego półrocza mają charakter informacyjny o postępach w nauce.

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych (dotyczy uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny ndst)
• 18.05.2021 r. – na koniec roku szkolnego

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:
• 02.06.2021 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

Zakończenie procedury wystawienia ocen – 17.06.2021 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

26-30.10.2020 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
14-18.12.2020 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
9.02.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – po I półroczu. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania
30.03.2021 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III
18.05.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII, I – III – uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny ndst, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne. Spotkania ONLINE (za pomocą platoform Teams lub Librus)

Organizacja roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzaminy klas VIII: 25, 26, 27 maja 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Wakacje: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.