Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
• 29 kwietnia 2024 r.
• 30 kwietnia 2024 r.
• 2 maja 2024 r.
• 31 maja 2024 r.
• trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych – 14, 15, 16 maja 2024 r.
• 20 czerwca 2024 r.

Rekolekcje Wielkopostne organizowane według odrębnych przepisów. Termin zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Zakończenie I półrocza 26.01.2024 r.

W przypadku klasyfikacji śródrocznej zarówno z zachowania jak i z ocen z poszczególnych przedmiotów statut nie przewiduje trybu odwoławczego. Ocena ma charakter informacyjny.

 

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych:

  • 13.05.2024 r.  na koniec roku szkolnego

 

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:

  • 29.05.2024 r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

 

Zakończenie procedury wystawienia ocen na koniec roku szkolnego 13.06.2024 r.

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

6 – 7.09.2023 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas II–VIII,
14 – 15.02.2024 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV–VIII, I–III – po I półroczu,
20 – 21.05.2024 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV–VIII, I–III – uczniowie zagrożeni, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne

 

Organizacja roku szkolnego

I półrocze 4.09.2023 r. – 26.01.2024 r.

II półrocze 12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 r. – 1.01.2024 r.

Zakończenie I półrocza: 26.01.2024 r.

Ferie zimowe: 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024 r. – 2.04.2024 r.

Egzaminy klas VIII: 14, 15, 16.05.2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2024 r.

Ferie letnie: 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.