Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
• 31 października 2022 r.
• 2 maja 2023 r.
• 4 maja 2023 r.
• 5 maja 2023 r.
• trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych – 23, 24, 25 maja 2023 r.
• 9 czerwca 2023 r.

14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Rekolekcje Wielkopostne organizowane według odrębnych przepisów. Termin zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Zakończenie I półrocza 13.01.2023r.

W przypadku klasyfikacji śródrocznej zarówno zachowanie jak i z ocen z poszczególnych przedmiotów, statut nie przewiduje trybu odwoławczego. Ocena ma charakter informacyjny.

Zakończenie procedury wystawienia ocen na koniec roku szkolnego 15.06.2023r.

 

Terminy przekazania informacji o ocenach proponowanych:

  • 29.05.2023r. – oceny proponowane na koniec roku szkolnego

 

Terminy przekazania informacji o ocenach niedostatecznych:

  • 13.12.2022r. – śródrocze
  • 16.05.2023r.  na koniec roku szkolnego

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

06.09.2022 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas III–VIII,
08.02.2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV–VIII, I–III – po I półroczu
10.05.2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV–VIII , I–III – uczniowie zagrożeni, informacje o postępach uczniów, przewidywane oceny końcoworoczne

 

Organizacja roku szkolnego

I półrocze 1 września 2022–13 stycznia 2023r.

II półrocze 30 stycznia 2023–23 czerwca 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23–31.12.2022r.

Zakończenie I półrocza: 13.01.2023r.

Ferie zimowe: 16–29.01.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 06–11.04.2023r.

Egzaminy klas VIII: 23, 24, 25.05.2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2023r.

Wakacje: 26.06 – 31.08.2023r.

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują godziny dostępności nauczycieli z rodzicami i uczniami. Harmonogram spotkań zostanie zamieszczony w zakładce GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI.