Patron

Lotnicy Polscy

Patron
Szkoły Podstawowej nr 1 w Poddębicach

 

Intensywne prace, których efektem miało być nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 1 trwały od kilku lat. Intencją środowiska szkolnego był wybór patrona, związanego z regionem i miastem, wartego upamiętnienia i niosącego ze sobą pożądane wartości wychowawcze. Wszystkie kryteria spełnia patron, jakim stali się “Lotnicy Polscy”. Uczniowie poddębickiej szkoły, bohatersko walcząc na frontach II wojny światowej, dali wyraz wierności miłości do Ojczyzny, wpojonej w rodzinnych domach i w szkolnej ławce. Nadzwyczajnym zrządzeniem losu wielu spośród nich walczyło w stalowych mundurach lotniczych. Z głębokiego szacunku wobec nich wyniknął pomysł nadania współczesnej szkole imienia Lotników Polskich. Dzisiejsi uczniowie dumni są ze swych poprzedników, których losy są wyjątkowo czytelną lekcją patriotyzmu.

Uroczystość nadania Szkole imienia oraz wręczenia nowego sztandaru odbyła się w dn. 3 września 2005 r. Gościem honorowym uroczystości był mjr Jerzy Mencel, jedyny żyjący dziś lotnik z czasów II wojny światowej pochodzący z powiatu poddębickiego. Ważne wydarzenie w życiu miasta i szkoły ponadto zaszczycili swoją obecnością, m.in. senator RP Jerzy Pieniążek, posłowie Sejmu RP Irena Maria Nowacka i Wojciech Szczęsny Zarzycki, starosta poddębicki Ryszard Rytter, v-ce starosta poddębicki Zdzisław Stempień, przewodniczący Rady Miasta w Poddębicach Marek Gortat, burmistrz Poddębic Roman Bachera, Dziekan Wojsk Lotniczych ks. płk Józef Srogosz, mjr Marek Szymaniak z dowództwa 37 dywizjonu lotniczego ziemi łęczyckiej, ppłk Marek Miłosz z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego oraz płk Czesław Gagajek ze Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie. Pierwszym punktem uroczystości była msza św. w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny, koncelebrowana przez ks. płk. J. Srogosza i ks. Andrzeja Chyckiego, proboszcza poddębickiego. W czasie mszy poświęcony został nowy sztandar.

Kolejnym punktem podniosłej uroczystości było odsłonięcie obelisku ku czci Lotników Polskich, stojącego przed frontem szkoły. Odsłonięcia dokonał mjr J. Mencel. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w asyście kompanii wojskowej, wystawionej przez 37 dlot z Łeźnicy Wielkiej. Kulminacyjnym momentem dnia było odczytanie uchały Rady Miejskiej w Poddębicach o nadaniu Szkole Podstawowej nr 1 w Poddębicach imienia Lotników Polskich oraz przekazanie przez burmistrza R. Bacherę i dyrektora szkoły Elżbietę Gontarz sztandaru uczniom.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz licznie zebrani mieszkańcy Poddębic obejrzeli część artystyczną, przygotowaną przez uczniów, pod kierownictwem Anny Kostrzewy i Moniki Kardyńskiej – Bodnar. Atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego “kawalerii powietrznej” oraz wojskowa grochówka.

Duże zainteresowanie budziła Izba Pamięci Patrona, gdzie na ściennych planszach prezentowane są informacje o lotnikach wywodzących się z Poddębic i okolic. Interesującymi eksponatami są dwa mundury: lotniczy z czasów II wojny świaotowej, przekazany przez jego właściciela mjr. Jerzego Mencla oraz kombinezon pilota współczesnego śmigłowca bojowego.

W poniedziałek, 5 września, odbyło się spotkania mjr. J. Mencla z uczniami szkoły. Młodzi poddębiczanie pytali Szanownego Gościa o jego młodość w Poddębicach, wojenną tułaczkę i powietrzne zwycięstwa oraz powojennej życie w Wielkiej Brytanii. Następnego dnia mjr. J. Mencel gościł w 37 dywizjonie lotniczym w Leźnicy.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości nadania szkole imienia oraz zechcieli przyjąć zaproszenie i byli z nami w tak ważnym dniu. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do władz miasta z Panem Burmistrzem Romanem Bacherą oraz do dowództwa 37 dywizjonu lotniczego w Leźnicy na ręce ppłk. pil. Czesława Skowrońskiego.

Poniżej galerii zdjęć prezentujemy sylwetki lotników – bohaterów walk o wolność Polski, pochodzących z terenu powiatu poddębickiego. Autorem biogramów jest Włodzimierz Wawrzecki.

Patron