Samorząd szkolny IV-VIII

Członkowie zarządu SU klas IV – VIII  w bieżącym roku szkolnym:
Przewodnicząca: Aleksander Wiaderek klasa VIIIb
Zastępca: Kaja Zagozda klasa VIIId
Sekretarz: Julia Felczak klasa VId

Opiekunowie: Agnieszka Jeziorek, Kamila Kaliszka

“Samorząd jest to właściwie praca  organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

                                                           Janusz Korczak