Samorząd szkolny IV-VIII

Członkowie zarządu SU klas IV – VIII  w bieżącym roku szkolnym:
Przewodnicząca – Maja Tomczyk
Zastępca – Wiktoria Pietrzak
Sekretarze – Nina Galoch, Kinga Jóźwik
Sekcja Porządkowa – Nina Galoch , Wiktoria Pietrzak, Jan Pabich, Łukasz Kończak
Sekcja Redakcyjna – Julia Bielawska, Oriana Stasiak, Magdalena Małecka
Poczet Sztandarowy – Łukasz Kończak, Paulina Okrasa, Aleksandra Walczak, Maciej Szewczyk, Alicja Misiak, Klaudia Kubiak
Opiekunowie: Beata Telenga, Aneta Brewińska

“Samorząd jest to właściwie praca  organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

                                                           Janusz Korczak