Samorząd szkolny IV-VIII

Członkowie zarządu SU klas IV – VIII  w bieżącym roku szkolnym:
Przewodnicząca – Kinga Olejnik   kl. VIIb
Zastępca – Aleksander Wiaderek   kl. VIb
Sekretarz – Szymon Grudniak   kl. VIIIa
Opiekunowie: Barbara Trojanowska, Jolanta Kacprzak

“Samorząd jest to właściwie praca  organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

                                                           Janusz Korczak