Wręczenie nagród w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”, pod hasłem "Lotnicy uczą"

16 czerwiec 2019
Kategoria Aktualności, Patron
16 czerwca 2019, Komentarze Możliwość komentowania Wręczenie nagród w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”, pod hasłem “Lotnicy uczą” została wyłączona

W dn.  14 czerwca 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, podsumowano V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”, która w tym roku odbyła się pod hasłem ,,Lotnicy uczą”. Za tę formę aktywności szkoły i promocję Patrona wśród uczniów oraz w środowisku, odpowiedzialni są p. Wioleta Rykowska, p. Bożena Piaseczna i p. Tomasz Wójcik. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie tekstu zgodnie z tematyką, określoną w regulaminie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Małgorzaty Komajdy – Starosty Powiatu Poddębickiego i przeprowadzony w partnerstwie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego z Panią dr Iwoną Wieczorek na czele.

W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z klas IV-VII szkół podstawowych z Dłutowa, Wielenina i Poddębic,  których patronem są lotnicy.

Wymaganiem konkursowym było napisanie tekstu literackiego nawiązującego do  wartości wychowawczych, patriotycznych  i humanistycznych, związanych bądź wynikających z życia i osiągnięć polskich  lotników, np. walczących bohatersko o wolność naszej ojczyzny w czasie II wojny  światowej. Mógł to także być wiersz o współczesnym(-ch) lotniku(-ach), pięknie szybowania w przestworzach, marzeniach o lataniu, historii latania.

Konkurs dał możliwość rozbudzania marzeń, wykazania się oryginalnością stylu, języka i formy. Otworzył na świat młodych twórców, ukazując ich aktywność
i innowacyjność.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 5 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Prace oceniała Komisja Konkursu Literackiego w składzie:

Dorota Kubiak –  polonistka, Zastępca Naczelnika w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Magdalena Skibińska, Katarzyna Cieślik – przedstawicielki Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Wioleta Rykowska –  nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im.  Lotników Polskich w Poddębicach, stwierdziła, że:

do udziału w tegorocznym konkursie nadesłano 29 prac z 3 szkół podstawowych. Komisja uznała, iż wszystkie prace spełniły warunki regulaminowe i przyznała: dwie I, dwie II i dwie III nagrody oraz 4 wyróżnienia.

I nagroda – Katarzyna Oset, kl. VII A

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

I nagroda – Tobiasz Gdański, kl. VII

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

II nagroda –Aleksandra Walczak, kl. VIIA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

II nagroda – Aleksandra Kozłowska, kl. VII

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

III nagroda – Juliusz Tymiński, kl. VIII D

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

III nagroda –  Aleksandra Masłowska, kl. VIIA

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

wyróżnienie – Aleksandra Cieślak, kl. VIC

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

wyróżnienie – Martyna Morawiec, klasa VA

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

wyróżnienie – Kornelia Klimkowska, kl. VIIB

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

wyróżnienie – Artur Jaszczura, kl. VIIA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

Prace nadesłane w tegorocznej edycji konkursu charakteryzowały się wyjątkową dojrzałością i były efektem właściwego odczytania i przemyślenia konkursowego hasła. Warte podkreślenia jest to, że wśród nagrodzonych znaleźli się prawdziwi weterani konkursu, uczestniczący w nim od pierwszej edycji. Przyjemnością jest obserwacja rozwoju ich talentu literackiego, wyrażającego się w nadesłanych utworach. Podkreślała to prowadząca uroczystość p. Wioleta Rykowska.

Nagrody rzeczowe w tegorocznym konkursie ufundowały instytucje: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miejski w Poddębicach, Bank Spółdzielczy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Organizatorzy konkursu  bardzo dziękują Pani Małgorzacie KomandzieStaroście Poddębickiemu oraz pracownikom Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
i Kultury w Starostwie Poddębickim za pomoc w organizacji konkursu, gdyż bez ich zaangażowania konkurs ten nie miałby tak wspaniałej oprawy.

Wioleta Rykowska

 

 

Komentarze zablokowane.