Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w świetlicy

25 listopad 2023
25 listopada 2023, Komentarze Możliwość komentowania Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w świetlicy została wyłączona

„Nie ma dzieci, są ludzie.”  Janusz  Korczak

Realizacja Międzynarodowego Programu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy” Moduł III punkt 23.

20 listopada 2023 r. świetlica szkolna obchodziła Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Uczniowie obecni w świetlicy szkolnej obejrzeli film edukacyjny na YouTube: „Karolek oraz prawa i obowiązki dziecka”, a następnie odpowiadali na pytania nauczyciela dotyczące  przedstawionych treści.                         W kolejnych dniach uczestniczyli również w prezentacji na temat: „Janusz Korczak – życie i twórczość” w oparciu o przygotowaną tablicę informacyjną: „Janusz Korczak”. Uczniowie dowiedzieli się także, że Janusz Korczak to jeden z pseudonimów Hersza (Henryka) Goldszmita, który swoją przynależność  narodową sam określił jako podwójną, pisząc o sobie jako o Żydzie – Polaku. Korczak był za integracją narodową podobnie jak jego ulubiony pisarz Józef Ignacy Kraszewski autor powieści: „Janusz Korczak i piękna miecznikówna”. Stąd wybór pseudonimu literackiego: Janusz Korczak.

Janusz Korczak prowadził Dom Żydowskich Sierot w Warszawie. Był lekarzem, majorem Wojska Polskiego, społecznikiem i znakomitym pedagogiem, wychowawcą oraz pisarzem. Jako pierwszy dorosły człowiek mówił o prawach dziecka. Uznawał dziecko za pełnowartościowego człowieka. Działał na rzecz praw dziecka i wprowadził  samorządy wychowanków. Uważał też, że każdy ma prawo być sobą.

Wydał wiele książek dla dzieci oraz publikacji przeznaczonych dla nauczycieli-wychowawców i rodziców, bo całe swoje życie poświęcił dzieciom, ich problemom i ich dobrym wychowaniu. Urodził się w swojej ukochanej Warszawie 22 lipca 1878 r., tam w czasie okupacji hitlerowskiej żył w gettcie żydowskim wraz ze swoimi wychowankami. Stamtąd, nie chcąc opuścić swoich wychowanków, został dobrowolnie wraz z nimi wywieziony do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Zginął zagazowany z dziećmi 6 sierpnia 1942 r.

Uczniowie zgromadzeni w świetlicy szkolnej mieli też okazję zapoznać się z myślami i utworami Janusza Korczaka, chętni rozwiązywali krzyżówkę: „Znam książki Janusza Korczaka”.

       Nauczyciele świetlicy szkolnej

Komentarze zablokowane.