Szkolny konkurs „My Christmas Card” – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa

25 listopad 2023
25 listopada 2023, Komentarze Możliwość komentowania Szkolny konkurs „My Christmas Card” – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa została wyłączona

Zapraszamy uczniów klas IV–VI do udziału w szkolnym konkursie plastyczno – językowym „My Christmas Card”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką kartki świątecznej, zawierającej życzenia w języku angielskim.

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1 CELE KONKURSU:
– zapoznanie uczniów z formą składania życzeń w języku angielskim,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych i poczucia estetyki; kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne.

1.2 TEMATYKA KONKURSU:
Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną wraz z krótkimi życzeniami wewnątrz w języku angielskim. Ocenie będzie podlegała pomysłowość, estetyka wykonania i poprawność językowa. Prace powinny być wykonane w języku angielskim dowolną techniką, format pracy: A5 (format zeszytu szkolnego), otwierana. Prace powinny być podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa.

1.3 ORGANIZACJA KONKURSU:
Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

1.4 UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

2.1 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Prace należy dostarczać nauczycielom języka angielskiego do 18.12.2023r.

2.2 WYNIKI KONKURSU:
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 20.12.2023r. Rozdanie nagród odbędzie się w grudniu (termin zostanie podany). Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego.

 

Komentarze zablokowane.