Święto Konstytucji Trzeciego Maja

30 Kwiecień 2020
Kategoria Świetlica
30 kwietnia 2020, Komentarze Możliwość komentowania Święto Konstytucji Trzeciego Maja została wyłączona

Przed nami majowe święta!

3 maja 1791 roku Sejm Wielki przyjął Konstytucję, a dokładnie Ustawę Rządową, która była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Konstytucja Trzeciego Maja nigdy nie weszła w życie, ponieważ trzej sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria, dokonały rozbioru naszego kraju, czyli podzieliły go między siebie i włączyły do swoich terytoriów. Ważne jest jednak to, że Konstytucja Trzeciego Maja stanowiła podstawę wszystkich późniejszych polskich konstytucji, także tej obowiązującej obecnie. Nasza konstytucja jest najważniejszą ustawą i  stanowi podstawę porządku prawnego w państwie. Zapewnia poszanowanie praw człowieka uznawanych za podstawowe i jednocześnie nakłada na Polaków określone obowiązki, takie jak wierność Ojczyźnie i działanie na rzecz zwiększania wspólnego dobra.

Konstytucja to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Z konstytucji można dowiedzieć się:

 • Kto jest głową państwa.
 • Jak jest zorganizowana władza.
 • Jakie są podstawowe prawa i obowiązki obywateli:
 • Wszyscy Polacy mają prawo do życia i mieszkania w swojej ojczyźnie – Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konstytucja gwarantuje nam wolność i możliwość decydowania o sobie samym.
 • Każde polskie dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki.
 • Wszyscy Polacy są równi wobec prawa i muszą być sprawiedliwie traktowani.
 • Każdy Polak ma prawo wyboru zawodu, prawo do pracy i uczciwego wynagrodzenia.
 • Wszyscy dorośli Polacy mają prawo wyborcze, czyli mogą wziąć udział w głosowaniu
  i wybrać polskie władze.
 • Każdy dorosły Polak ma prawo do założenia rodziny, a każde polskie dziecko ma prawo
  do bycia wychowywanym przez własnych rodziców.
 • Wszyscy mamy prawo do opieki lekarskiej i ochrony naszego zdrowia.
 • Każdy z nas ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
 • Mamy prawo do wyrażania naszych poglądów i dzielenia się nimi z innymi ludźmi.

Posłuchaj wiersza i spróbuj nauczyć się na pamięć

Dla chętnych – praca plastyczna do wykonania dowolną techniką 

Pozdrawiam A. J.

Komentarze zablokowane.