REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zwierzę, mój przyjaciel”

5 luty 2021
Kategoria Aktualności, Konkursy
5 lutego 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zwierzę, mój przyjaciel” została wyłączona

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, w jednej kategorii wiekowej: dla uczniów klas I – III.

Organizatorami konkursu są p. Renata Makowska i Teresa Jabłońska, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej zwierzę – naszego przyjaciela ( na zdjęciu nie może być człowieka). Zdjęcie może być wykonane samodzielnie lub z pomocą dorosłych.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę – zdjęcie formatu 13x18cm lub 15x21cm .

Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie symbolem klasy i numerem z dziennika, np. IIa05 dla ucznia kl. IIa mającego piąty numer w dzienniku.

Prace należy zgłaszać do  26 lutego 2021r.

Zgłoszenia przyjmują p. Renata Makowska s.115 i p. Teresa Jabłońska s.116.

Jury konkursowe powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Ogłoszenie wyników  15 marca 2021r.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej.

 

                                                                                                          Organizatorzy konkursu

Komentarze zablokowane.