Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

24 wrzesień 2020
24 września 2020, Komentarze Możliwość komentowania Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki została wyłączona

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem podanym na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 1. W bibliotece może przebywać 1 osoba , pozostali oczekujący powinni przebywać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 7. Pracownicy podczas przerw wietrzą pomieszczenia, dezynfekują klamki, klawiatury lub inne używane powierzchnie.
 8. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

                                                          Biblioteka szkolna

Komentarze zablokowane.