Konkurs fotograficzny pt. „Złota polska jesień”

3 październik 2021
Kategoria Aktualności, Konkursy
3 października 2021, Komentarze Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny pt. „Złota polska jesień” została wyłączona

Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Złota polska jesień”

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – III.

Organizatorem konkursu jest Mały Samorząd Uczniowski.

Celem konkursu jest pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia oraz obserwacja przyrody i dostrzegania jej różnorodności i piękna.

Prace konkursowe powinny przedstawiać jesień w przyrodzie.

Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie lub z pomocą dorosłych.

Zdjęcia z Internetu nie będą oceniane. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę – zdjęcie formatu 13x18cm lub 15x21cm wydrukowane lub wywołane.

Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Prace należy zgłaszać do  10 listopada 2021r.

Zgłoszenia przyjmują p. M. Naporowska i p. A. Jaśczak

Jury konkursowe powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Ogłoszenie wyników  20 listopada 2021r.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Komentarze zablokowane.