INFORMACJA O E-USPRAWIEDLIWIENIACH I SZAFKACH SZKOLNYCH

1 październik 2023
Kategoria Aktualności
1 października 2023, Komentarze Możliwość komentowania INFORMACJA O E-USPRAWIEDLIWIENIACH I SZAFKACH SZKOLNYCH została wyłączona

Informujemy, że od dnia 02.10.2023 r. rodzice będą mogli korzystać z elektronicznej formy usprawiedliwiania absencji uczniów w dzienniku elektronicznym Librus – moduł e-Usprawiedliwienia.

Moduł e-Usprawiedliwienia daje możliwość przesyłania usprawiedliwień bezpośrednio z kont rodziców. Aby usprawiedliwić nieobecność, rodzic nie musi pisać wiadomości do wychowawcy według standardowej formułki – wystarczy, że wypełni formularz, w którym zaznaczy termin nieobecności i wpisze jej powód.

WAŻNE!
Możliwość usprawiedliwiania nieobecności uczniów drogą elektroniczną będzie akceptowane po podpisaniu przez rodzica odpowiedniego oświadczenia (oświadczenia w formie papierowej zostaną przekazane uczniom). Wychowawca może zaakceptować lub odrzuć prośbę o usprawiedliwienie nieobecności. W module jest także dostępna opcja przesyłania załączników. Moduł e-Usprawiedliwienia pozwala na szybkie zarządzanie frekwencją uczniów, zwiększając wygodę nauczycieli i rodziców, eliminuje opóźnienia w procesie uzupełniania dokumentacji oraz zmniejsza ryzyko popełniania błędów.

Regulamin usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Ponadto w najbliższym czasie uczniom zostaną udostępnione szafki szkolne. Regulamin korzystania z szafek została zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z szafek przez uczniów zostaną przekazane w formie papierowej uczniom.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI REGULAMINAMI.

Komentarze zablokowane.