Kolonie 2020

UWAGA!

W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, wynikającymi ze stanu epidemicznego panującego w Polsce, związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rezygnacją większości rodziców z udziału ich dzieci w koloniach, informujemy , iż tegoroczne kolonie zostają odwołane.
Wszystkie informacje będziemy przekazywać państwu telefonicznie lub przez Librusa.

Organizatorzy.