Zapraszamy do udziału w świetlicowym konkursie pt. "Wiem, jak się zachować"

22 Styczeń 2019
22 stycznia 2019, Komentarze Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w świetlicowym konkursie pt. “Wiem, jak się zachować” została wyłączona

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„Wiem, jak się zachować”

ORGANIZATOR KONKURSU:
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich
w Poddębicach

 1. Agnieszka Jaśczak
 2. Małgorzata Styglińska
 3. Wioletta Rykowska
  CELE KONKURSU:
 • Wdrażanie wychowanków do kulturalnego zachowania na co dzień.
  • Promowanie pozytywnych wzorców postępowania w codziennych sytuacjach
  i w relacjach rówieśniczych.
  • Poszerzanie wiedzy na temat savoir – vivre’u.
  • Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE:

 • Zachowanie względem dorosłych: nauczycieli, rodziców i kobiet.
 • Zachowanie przy stole.
 • Magiczne słówka.
 • Szkolny savoir – vivre.
 • Znajomość Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
 • Higiena, ubiór.
 • Przysłowia i powiedzenia na temat zasad dobrego zachowania.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach
  2. Z każdej klasy mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby.
  3. Uczniowie biorący udział w konkursie zgłaszają się do organizatorów do dnia 25.01.2019 r.

PRZEBIEG KONKURSU:

Uczniowie biorący udział w konkursie będą rozwiązywali test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi z poszczególnych zagadnień związanych
z obowiązującymi zasadami savoir – vivr’u.

Czas trwania testu: 45 minut.

Kategorie wiekowe: klasy I – III

klasy IV – VI

klasy VII – VIII
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

05.02.2019 r.  świetlica szkolna

NAGRODY:

Osoby, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają dyplom MISTRZA SAVOIR – VIVR’U

Komentarze zablokowane.