Zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

3 wrzesień 2021
Kategoria Aktualności, Sport
3 września 2021, Komentarze Możliwość komentowania Zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy została wyłączona

Informujemy, iż nasza Szkoła przystąpiła  do ogólnopolskiego programu Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu:
1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
10. ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).
11. pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

Zajęcia realizowane w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w naszej szkole przeznaczone będą dla uczniów klas IV-V (chłopców i dziewczynek).

Jednocześnie informuje, iż zajęcia dla starszych klas będą organizowane w późniejszym terminie.

Zajęcia są  BEZPŁATNE i odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 60 min w dwóch grupach.

Harmonogram zajęć:
Grupa I  poniedziałek, środa  godz. 14.00-15.00  (piłka ręczna, gry i zabawy) chłopcy, dziewczynki
Grupa II poniedziałek, środa godz. 15.00-16.00  (piłka ręczna, gry i zabawy) chłopcy, dziewczynki

Szczegółowy podział na grupy zostanie podany dzieciom po pierwszych zajęciach.

Rodzaj zajęć w poszczególnych grupach będzie uzależniony od ilości zgłoszonych dzieci.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na pierwsze spotkanie  w wyznaczonych godzinach zgodnie z powyższym harmonogramem.

Zajęcia odbywać się będą na hali sportowej.

Dzieci, które uczestniczyła na zajęcia w ubiegłym roku szkolnym nie musza wypełniać zgody. Nowi uczestnicy otrzymają zgody, które muszą zostać podpisane przez rodziców i dostarczone do prowadzącego zajęcia.

Bez podpisanej zgody dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
Zajęcia  odbywać się  będą zgodnie z obowiązującymi  obostrzeniami  sanitarnymi.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Wszystkie informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel: 603 93 88 44.

Komentarze zablokowane.