Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego na plakat pt: „Spotkanie z Sienkiewiczem”

8 październik 2016
Kategoria Konkursy
8 października 2016, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego na plakat pt: „Spotkanie z Sienkiewiczem” została wyłączona

Regulamin

Szkolnego Konkursu Plastycznego na plakat

pt: „Spotkanie z Sienkiewiczem”

klasy VI

1 Cele konkursu:

 popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

 rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów

 umożliwienie młodzieży zaprezentowania talentu plastycznego

 zorganizowanie wystawy prac pokonkursowych

2 Uczestnicy konkursu (uczniowie klas VI) wykonują plakat wybraną przez siebie

   dowolną płaską techniką plastyczną.

   Dopuszcza się także wykonanie niektórych elementów pracy grafiką komputerową,

   mile widziane ciekawe rozwiązania plastyczne.

Plakat powinien zawierać wybrane, ważne, krótkie, hasłowe informacje nt.     

    Henryka Sienkiewicza i jego twórczości.

4 Zalecany format prac A3 lub A4

5 Prace zostaną wyeksponowane na zorganizowanej przez organizatorów wystawie

    pokonkursowej.

6 Prace należy składać do 15 .10. 2016 r w bibliotece szkolnej

7 Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z

   tematem konkursu, oryginalność i estetykę wykonania.

8  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Komentarze zablokowane.