Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016

4 Wrzesień 2016
Kategoria Aktualności
4 września 2016, Komentarze Możliwość komentowania Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016 została wyłączona

Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach jest zgodna ze statutem szkoły i odbywa się w oparciu o plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.

W bieżącym roku szkolnym w skład zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI weszli uczniowie:

przewodniczący – Aleksander Kochanowski z kl. VI a

zastępca – Zofia Dębiec z kl. V b

skarbnik – Marika Zagozda z kl. V c

sekretarz – Julia Kacprzak z kl. VI e

Funkcję opiekuna SU pełniła pani Ewa Kozłowska.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 członkowie SU spotykali się w każdy poniedziałek oraz środę o godz. 1105 . Jeśli zachodziła potrzeba, zebrania zwoływane były na bieżąco. W tym semestrze odbyły się również trzy spotkania z przewodniczącymi klas IV -VI.

W I semestrze Samorząd Uczniowski był organizatorem dwóch dyskotek, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na potrzeby Szkoły. Pierwsza dyskoteka zorganizowana została z okazji Dnia Chłopca. Podczas zabawy odbyły się wybory Mistera Szkoły. Został nim Mateusz Szczepaniak z klasy IV b. Druga dyskoteka – z okazji andrzejek- połączona została z wieczorem wróżb, podczas którego każda klasa prezentowała przygotowane przez siebie wróżby.

14 października społeczność szkolna uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Aby podkreślić wagę święta, uczniowie ubrani byli w stroje galowe. Przedstawiciele SU złożyli życzenia pracownikom szkoły. Nie zapomniano również o nauczycielach, którzy odeszli – delegacja uczniów zapaliła znicze na ich grobach. Tego dnia przeprowadzona została również akcja promująca zdrową żywność i aktywny styl życia – klasy IV – VI zaprezentowały plakaty o tematyce prozdrowotnej.

2 listopada na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego i Sekcji Emerytów i Rencistów delegacja Samorządu Uczniowskiego wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła we mszy św. z okazji Zaduszek. Podczas mszy oddano cześć nauczycielom pochowanym na poddębickim cmentarzu. Opiekunami uczniów w czasie tej uroczystości byli p. Ewa Kozłowska i p. Dariusz Piaseczny.

11 listopada członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. Inicjatorem uroczystości był Zarząd i Rada Powiatu Poddębickiego. Wraz z uczniami w uroczystościach wzięli udział nauczyciele – p. Ewa Kozłowska i p. Dariusz Piaseczny. Po mszy delegacja SU złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą, dając tym wyraz swych patriotycznych uczuć. W szkole obchody Dnia Niepodległości uczczono dniem galowym.

Praca w Samorządzie Uczniowskim to również wszelka działalność charytatywna. Społeczność szkolna bardzo chętnie włącza się w różne akcje, których celem jest pomoc osobom poszkodowanym przez los. Jedna z takich akcji odbyła się w listopadzie. Była to akcja „Szkoło, pomóż i ty” zorganizowana przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Przedstawiciele Samorządu rozprowadzali wśród uczniów cegiełki. Udało się sprzedać 95 cegiełek, a zebraną kwotę – 143,50 zł przekazano na konto fundacji.

Członkowie SU przeprowadzili również zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się pozyskać 500, 14 zł. Kwota ta została przekazana do sztabu WOŚP, mieszczącego się w Poddębickim Domu Kultury.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy również organizowanie konkursów i akcji mających na celu integrowanie społeczności szkolnej i przybliżanie tradycji i zwyczajów polskich. Do takich konkursów należał m. in. „Znajdź czerwoną czapkę Świętego Mikołaja”. Do tego konkursu zaproszeni zostali również uczniowie klas I – III. Pozyskaniem nagród z Banku PEKAO S.A. zajęła się opiekun Samorządu – p. Ewa Kozłowska. Kolejnym konkursem przybliżającym uczniom tradycje świąteczne był „Konkurs na ozdobę choinkową”. Trzy wyróżnione osoby otrzymały nagrody, których fundatorem był Bank Spółdzielczy w Poddębicach.

13 grudnia delegacja Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem uczestniczyła w mszy św. upamiętniającej 34 rocznicę wybuchu stanu wojennego. Była to kolejna okazja poznania historii naszego kraju oraz zaszczepienia w młodych ludziach ducha patriotyzmu.

21 grudnia w atmosferze zbliżających się świąt odbyło się spotkanie z policjantką nt. „Zagrożenia i bezpieczeństwo podczas przerwy świątecznej”. Celem spotkania było uzmysłowienie uczniom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas i na co zwracać uwagę podczas świątecznych dni wolnych.

Aby atmosfera świąt całkowicie zagościła w szkolnych murach Samorząd Uczniowski zorganizował 22 grudnia „Poranek kolęd”. Każda klasa przygotowała i zaprezentowała wybraną przez siebie kolędę lub pastorałkę. Była to doskonała okazja do złożenia życzeń świątecznych oraz wspólnego kolędowania w miłej atmosferze.

Samorząd Uczniowski urozmaicał społeczności szkolnej naukę organizując „kolorowe dni”, w ramach trwającego cały rok konkursu „KLASA NA SZÓSTKĘ”. W pierwszym semestrze zorganizowano „dzień krawata” oraz „dzień czerwonej czapki”. Przedstawiciele SU sprawdzali, ilu uczniów poszczególnych klas wywiązało się z zadania i przyniosło do szkoły odpowiedni element stroju. Za przygotowanie klasy do danego dnia przyznawane były punkty.

Cały semestr Samorząd Uczniowski opiekuje się gazetkami na szklonych korytarzach, dbając o ich aktualność i estetykę. Aby ulżyć uczniom w „naukowej niedoli” przedstawiciele SU raz w tygodniu losują „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”, który zwalnia wylosowanego ucznia z odpowiedzi. 

W drugim półroczu roku szkolnego 2015/2016 Samorząd Uczniowski spotykał się, podobnie jak w poprzednim semestrze, w poniedziałki i środy o 1105. Zorganizowano również kilka spotkań w inne dni tygodnia, jeśli wymagała tego sytuacja w szkole. SU spotkał się w tym półroczu dwukrotnie z przewodniczącymi klas IV – VI.

W lutym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali„Pocztę walentynkową”, pomagając wszystkim zakochanym, nieśmiałym i niezdecydowanym w przekazaniu walentynkowych życzeń i pozdrowień. Zebrane od uczniów walentynki zostały dostarczone przez członków SU do szczęśliwych adresatów.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów podczas ferii zimowych, tuż przed ich rozpoczęciem zorganizowano spotkanie z policjantem. Przypomniał on społeczności szkolnej o bezpiecznym korzystaniu z lodowisk, zasadach poruszania się po drogach publicznych i zachowaniu w razie niebezpiecznej sytuacji.

Dzień Kobiet został ogłoszony przez SU – „dniem spódnicy”. W zabawie chętnie wzięli udział nawet chłopcy, co przyniosło wszystkim wiele radości. Zadbano, aby tego dnia wszystkie panie i dziewczyny czuły się wyjątkowo.

Kolejną akcją, w organizację której włączył się Samorząd Uczniowski, był „Pierwszy Dzień Wiosny”. Tego dnia ogłoszono „zielony dzień” – wszyscy uczniowie zobligowani byli do założenia zielonych ubrań, aby uczcić nadejście wiosny. Przygotowano również pokaz plakatów promujących zdrową żywność w ramach akcji „Wiem, co jem”. Każda klasa zaprezentowała przygotowane przez siebie plakaty, które zostały ocenione przez jury i przyozdobiły górny korytarz.

Celebrowanie świąt to ważny element pracy Samorządu Uczniowskiego. W marcu odbył się konkurs „Stroik wielkanocny”. Nagrodzone osoby otrzymały upominki książkowe ufundowane przez SU (nagrody zakupiono z pieniędzy pozyskanych podczas dyskotek szkolnych). 23 marca Samorząd zorganizował kolejną niespodziankę związaną ze Świętami Wielkanocnymi. Była to zabawa „Znajdź jajeczko” – w której uczestniczył również Samorząd Uczniowski klas I – III. Najlepsi poszukiwacze zostali nagrodzeni. Fundatorami upominków był Bank Spółdzielczy w Poddębicach oraz Bank PEKAO S.A. w Poddębicach. Nagrody pozyskała opiekun SU – p. Ewa Kozłowska.

Tradycje patriotyczne są mocno zakorzenione w szkolnej rzeczywistości. Przedstawiciele SU przywiązują dużą wagę do krzewienia wśród uczniów postaw patriotycznych, dlatego podczas obchodów Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 maja wszystkich uczniów obowiązywał strój galowy.

Samorząd uczniowski włączył się również w przygotowanie obchodów Dnia Dziecka. Tego dnia nie było zajęć dydaktycznych, za to uczniowie mogli sprawdzić swoją tężyznę fizyczną w rywalizacji międzyklasowej w zawodach sportowych, które przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego z naszej placówki. Dla każdej klasy zostały przygotowane dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

W maju i czerwcu cała społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w akcji charytatywnej „Pomoc dla Kuby”, której opiekunem była p. Agnieszka Kapituła. Akcja miała na celu pomoc jednemu z uczniów naszej szkoły, który boryka się z chorobą. Dzięki zaangażowaniu uczniów akcja zakończyła się sukcesem. Zebrana kwota w wysokości 1957,54 zł została przekazana na konto fundacji zajmującej się leczeniem naszego kolegi.

17 czerwca SU podsumował akcję „KLASA NA SZÓSTKĘ”. Podczas galowych i kolorowych dni każda klasa miała przyznawane punkty za zaangażowanie w akcję. Po zliczeniu wszystkich punktów, zgodnie z założeniami konkursu, wyłoniono zwycięską klasę. Okazała się nią klasa V b . II miejsce zajęła klasa V a , a III klasy IV b, V c i VI d.

Tradycyjnie już przedostatni dzień szkoły jest „dniem samorządności”. Tego dnia wybierane są nowe władze Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone są kampanią wyborczą, podczas której kandydaci prezentują swoje pomysły i zamierzenia. W wyniku tajnych wyborów przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły do zarządu SU w roku szkolnym 2016/2017 wybrane zostały następujące uczennice:

  1. Aleksandra Pawlak

  2. Kinga Józwik

  3. Julia Woźniak

  4. Kornelia Pisera

23 czerwca odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Banku PEKAO S.A., który przybliżył uczniom sposoby rozważnego gospodarowania własnym kieszonkowym oraz zdradził tajniki pracy w banku. Uczniowie chętnie zadawali ekspertce pytania, dzielili się również swoją wiedzą na tematy „ekonomiczne” Po spotkaniu uczniowie otrzymali drobne upominki.

Również w II półroczu do zadań Samorządu należało uaktualnianie gazetki na korytarzu oraz losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”. W roku szkolnym 2015/2016 Samorząd Uczniowski zrealizował wszystkie zadania i zamierzenia zawarte w planie pracy. Aktywna postawa członków SU przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej wśród uczniów, zachęcając wszystkich do pracy na rzecz naszej Szkoły

 Zosia Dębiec

Galeria

Komentarze zablokowane.