18 Styczeń 2020
18 stycznia 2020, Komentarze Możliwość komentowania została wyłączona

Zapraszamy wszystkich  uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XI ogólnopolskim konkursie plastycznym dla wychowanków świetlic szkolnych pt.„Czekoladki dla sąsiadki- inspiracje twórczością Doroty Gellner” 

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

http://sp5swietlica.drama.pl/konkursy.shtml

 • REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla wychowanków świetlic szkolnych
  „Czekoladki dla sąsiadki- inspiracje twórczością Doroty Gellner” .
  Pod honorowym patronatem autorki, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Pyskowice.

   Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Czekoladki dla sąsiadki- inspiracje twórczością Doroty Gellner ” zwanym dalej „Konkursem”. Dorota Gellner jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, rymowanek i tekstów do piosenek- takich jak: „Zuzia- lalka nieduża“, „Ogórek“, „A ja rosnę“. Bohaterkami jej utworów są małe dziewczynki, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.
  • I. ORGANIZATOR
  • Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”. KONTAKT tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com
  • II. CEL KONKURSU
  • 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
  • 2. Promowanie autorów literatury polskiej,
  • 3. Kształtowanie gustów czytelniczych,
  • 4. Podniesienie poziomu czytelnictwa,
  • 5. Mobilizowanie uczniów do czytania,
  • 6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
  • 7. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
  • 8. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
  • 9. Odkrywanie młodych talentów,
  • 10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
  • 11. Promocja świetlic szkolnych.
  • III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
  • 1. Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu utworów Doroty Gellner.
  • 2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych z klas1-4SP.
  • 3. Konkurs zostanie oceniony osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
  • 4. Termin nadsyłania prac: 31.03.2020r.
  • 5. Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość prac z każdej kategorii wiekowej.
  • 6. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie
  • 7. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  • 8. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.
  • IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
  • Prace należy złożyć, nadesłać ( liczy się data stempla pocztowego) do dnia 31.03.2020 roku. Adres: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice z dopiskiem ŚWIETLICA.

             Dostarczyć do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

  • V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  • 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
  • 2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
  • 3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.
  • VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  • 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2020r.
  • 2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora sp5swietlica.drama.pl.
  • 3. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród.
  • VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  • 2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
  • 3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
  • 4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów.
  • Zapraszamy! I życzymy owocnej pracy!!!!

Komentarze zablokowane.