Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie z Sienkiewiczem” klasy IV-V

8 październik 2016
Kategoria Konkursy
8 października 2016, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie z Sienkiewiczem” klasy IV-V została wyłączona

Regulamin

Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Spotkanie z Sienkiewiczem”

klasy IV-V

Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

– rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów

– umożliwienie młodzieży zaprezentowania talentu plastycznego

– zorganizowanie wystawy prac pokonkursowych

 Uczestnicy konkursu (uczniowie klas IV-V) wykonują jedną pracę plastyczną, wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną,

mile widziane ciekawe rozwiązania techniczne i plastyczne.

 Prace mogą przedstawiać portret Henryka Sienkiewicza, bohaterów jego utworów lub być dowolną interpretacją tematu  inspirowaną jego twórczością.

 Najlepsze pace zostaną wyeksponowane na  wystawie pokonkursowej,

   a ich autorzy otrzymają nagrody.

 Prace należy składać do 15 .10. 2016 r w Bibliotece Szkolnej

 Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalność i estetykę wykonania.

   Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Komentarze zablokowane.