Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego "Świąteczna gra w języku Scratch"

1 grudzień 2019
1 grudnia 2019, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego “Świąteczna gra w języku Scratch” została wyłączona

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego
Świąteczna gra w języku Scratch

1. Organizator : Zespół informatyków
2. Adresat konkursu: uczniowie klas V- VIII
3. Cele konkursu:
• Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem programowania Scratch
• Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i prezentacji dokonań informatycznych.

4. Warunki uczestnictwa:

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie własnej gry w wizualnym języku programowania Scratch.
• Gra winna zawierać elementy świąteczne (duszki, muzyką, życzenia)
• W grze należy zastosować zmienną Punkty
• Gra nie może zachować skryptów cudzego autorstwa, pobranych z Internetu
• Ocenie będą podlegać: ogólna estetyka pracy, oryginalność, poprawność programistyczna
• Termin przesłania prac elektronicznie do nauczycieli informatyki 14.12.2019r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie

Komentarze zablokowane.