REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zwierzę mój przyjaciel”

4 Listopad 2019
Kategoria Aktualności, Konkursy
4 listopada 2019, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zwierzę mój przyjaciel” została wyłączona

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Zwierzę mój przyjaciel” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich
w Poddębicach w roku szkolnym 2019/2020

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I – III i IV – VI.

Organizatorami konkursu są pp. Renata Makowska, Teresa Jabłońska i Beata Bednarek nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej, zwierzęta jako przyjaciół człowieka. Fotografia powinna być wykonana przez ucznia (samodzielnie lub z pomocą dorosłych). Na zdjęciu nie mogą znajdować się postacie ludzkie.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę – zdjęcie formatu 13x18cm lub 15x21cm.  

Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie symbolem klasy i numerem  z dziennika, np. IIa05 dla ucznia kl. IIa mającego piąty numer w dzienniku.

Prace należy zgłaszać do 20 grudnia 2019r.

Zgłoszenia przyjmują p. Renata Makowska s.115, Teresa Jabłońska s.116 i p. Beata Bednarek s.104.

Jury konkursowe powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Ogłoszenie wyników w styczniu 2020r.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej.

 

Renata Makowska

Teresa Jabłońska

Beata Bednarek

Komentarze zablokowane.