Powrót uczniów klas I-III do szkoły oraz uczniów klas IV-VIII do zdalnego nauczania

13 styczeń 2021
Kategoria Aktualności
13 stycznia 2021, Komentarze Możliwość komentowania Powrót uczniów klas I-III do szkoły oraz uczniów klas IV-VIII do zdalnego nauczania została wyłączona

Informujemy, iż  zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki od dnia 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego w szkole, uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować nauczanie zdalne.

Aktualny plan lekcji wszystkich klas obowiązujący od 18 stycznia 2021 r. znajduje się w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Harmonogram dowozów znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Uczniów klas IV-VIII informujemy, że obowiązują dotychczasowe zasady zdalnego nauczania

Jednocześnie informujemy rodziców, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć (poprzez zapewnienie odpowiednich urządzeń do nauki zdalnej).

Ze względu na obecną sytuację i zmieniające się warunki epidemiologiczne, zwracamy się do Państwa o bieżące śledzenie strony internetowej szkoły oraz przeglądanie wiadomości przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczniów i rodziców klas I-III.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. W przypadku wystąpienia w szkole objawów mogących wskazywać na infekcję (kaszel, katar, duszności, gorączka), rodzice są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły i wychodzą głównym wejściem (bez rodziców, opiekunów) z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Uczniowie dojeżdżający wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska.
 6. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
 7. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni otwartej (korytarze, szatnie).
 8. Zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych.
 9. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 10. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 16.15. W związku z panującą sytuacją epidemiczną, prosimy rodziców o odbieranie dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach – w celu ograniczenia kontaktów między dziećmi, a tym samym rozprzestrzeniania się COVID-19 .
 11. Od dnia 18 stycznia 2021 r. będą wydawane obiady w stołówce szkolnej na dotychczasowych zasadach. Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat za obiady oraz zgłaszaniu nieobecności uczniów. Wszelkich informacji udziela pani intendent.

Komentarze zablokowane.