Podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”

10 Czerwiec 2016
Kategoria Aktualności
10 czerwca 2016, Komentarze Możliwość komentowania Podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie” została wyłączona

W dn. 1 czerwca 2016 roku, podczas obchodów Dnia Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”.


W dn. 1 czerwca 2016 roku, podczas obchodów Dnia Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”. Pomysłodawczyniami tej formy aktywności szkoły i promowania Patrona są p. Wioleta Rykowska i p. Bożena Piaseczna. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie wiersza zgodnie z tematyką, określoną w regulaminie. Konkurs został objęty honorowym patronatem instytucji samorządowych działających w Poddębicach, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Banku Spółdzielczego.

W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych
z Siemirowic, Lublina, Wielenina i Poddębic, których patronem są lotnicy.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów losami lotników polskich, walczących na frontach II wojny światowej, ukazanie historii lotnictwa oraz piękna związanego
z lataniem. Ta forma miała również rozwinąć w dzieciach zainteresowanie poezją, ukazać twórczą aktywność uczniów jako źródło osobistej satysfakcji.

Konkurs dał możliwość rozbudzania marzeń, wykazania się oryginalnością stylu, języka i formy. Otworzył na świat młodych twórców, ukazując ich aktywność
i innowacyjność.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dn. 16 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Prace oceniała Komisja Konkursu Literackiego w składzie:

Dorota Kubiak – polonistka, Zastępca Naczelnika w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Magdalena Spikowska – przedstawiciel Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Edyta Durka – polonistka, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach,

Do udziału w konkursie nadesłano 41 prac z 4 szkół podstawowych. Komisja uznała, iż wszystkie prace spełniły warunki regulaminowe i przyznała: jedną I, dwie II i dwie III nagrody oraz siedem wyróżnień.

I nagroda – Oliwia Medwid kl. IV
Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach
II nagroda – Wanessa Parol kl. VIc
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

II nagroda – Natalia Kobielska kl. VId

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

III nagroda – Aleksandra Kozłowska kl. V

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

III nagroda – Norbert Katusza kl. Va
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach

Wyróżnienie – Joanna Marciniak kl. IVc
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach
Wyróżnienie – Anna Wożniak kl. IV
Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach
Wyróżnienie – Zofia Dębiec kl. Vb
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach
Wyróżnienie – Anna Sosnowska kl. VIc
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
Wyróżnienie – Artur Jaszczura kl. IVa
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach
Wyróżnienie – Tobiasz Gdański kl. IV

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

Wyróżnienie – Agata Leśniewicz, kl. VIa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

Nagrody rzeczowe w tegorocznym konkursie ufundowały poddębickie instytucje: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Urząd Miejski w Poddębicach, Bank Spółdzielczy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Szkoła bardzo dziękuje Staroście Poddębickiemu – p. Ryszardowi Rotterowi oraz pracownikom Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w Starostwie Poddębickim, Burmistrzowi Poddębic – p. Piotrowi Sęczkowskiemu oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego – p. Romanowi Janiszewskiemu za pomoc w organizacji konkursu, gdyż bez ich zaangażowania konkurs ten nie miałby tak wspaniałej oprawy.

Pliki do pobrania

Galeria

Komentarze zablokowane.