Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

29 marzec 2021
29 marca 2021, Komentarze Możliwość komentowania Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych została wyłączona

W marcu 2021 r. świetlica szkolna zorganizowała tygodniowy cykl zajęć oraz wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym z okazji 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Uczniowie mogli zapoznać się z sylwetkami tych patriotów, którzy nie złożyli broni i do końca walczyli o Wolną Polskę w latach 1944 – 1963. Często ginęli w męczarniach, a ich kaci pozbawili swoje ofiary nawet właściwego, ludzkiego i katolickiego pochówku. Nękali ich bliskich i
utrudniali ich dzieciom życiowy start. Niezłomni Żołnierze byli pozbawieni grobów i skazani na niepamięć. Wśród nich znalazł się także patron naszej szkoły – mjr pilot Szczepan Ścibior. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr1 im. Lotników Polskich w Poddębicach ogłosiła też Patriotyczny Konkurs Plastyczny na Plakat pod hasłem: „Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych”.

Oto jego laureaci:
I miejsce: Iga Grzeszkiewicz, kl. I e
II miejsce: Maja Lefik, kl. III a
II miejsce: Weronika Tarczyńska, kl. II c

Major pilot Szczepan Ścibior (P-0066) ( 1903 – 1952) pochodził z Uniejowa. Był dowódcą 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” im. Józefa Piłsudskiego. W 1941 r. został zestrzelony, schwytany przez gestapo i osadzony najpierw w więzieniu, a potem w obozie jenieckim. W 1945 r. został uwolniony przez wojska angielskie, a w 1946 r. wrócił do kraju i był dowódcą 7 Pułku Lotnictwa Bombowego w Łęczycy. Pod koniec 1947 r. otrzymał awans na pułkownika, a od 27 sierpnia 1947 r. pełnił funkcję Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1951 r. został niesłusznie posądzony o szpiegostwo i w 1952 r. skazany w Warszawie na karę śmierci. Wyrok obejmował także kary dodatkowe, m.in. konfiskatę mienia. W związku z tym represje dotknęły także rodzinę Szczepana Ścibiora. Kary te wykonano z dużą starannością. Nie przepuszczono nawet ulubionemu owczarkowi alzackiemu Ścibiora. Pies został zastrzelony. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski mimo rozpaczliwego, błagalnego listu córek lotnika Barbary i Magdaleny z dnia 22 maja 1952 r. W dniu 7 sierpnia 1952 r. o godzinie 20.30 wykonano na płk pil. Szczepanie Ścibiorze wyrok w kazamatach więzienia mokotowskiego – była to zbrodnia panującego systemu, której nic nie może usprawiedliwić. Zwłok nie wydano rodzinie. W dn. 27 kwietnia 1956 r. płk pil. Szczepan Ścibior pośmiertnie został oczyszczony z absurdalnych zarzutów i dziś ma grób symboliczny na Powązkach w Warszawie w kwaterze 28B II-1-28. Nigdy nie wskazano miejsca pochówku zamordowanych oficerów. Postać lotnika przez dziesiątki lat była w ogóle nie wspominana i dzieje jego życia przemilczane. Mieszkańcy rodzinnego miasta jednak nie zapomnieli. W latach osiemdziesiątych z inicjatywy córek Szczepana Ścibiora wmurowano pamiątkową tablicę w Kolegiacie uniejowskiej, a w dniu 31 marca 1987 r. Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejowa upamiętniła płk pil. Szczepana Ścibiora nadając jednej z ulic miasta jego imię. W dniu 13 maja 1994 r. Szkole Podstawowej w Wieleninie pod Uniejowem nadano imię płk pil. Szczepana Ścibiora. 7 X 2018 r. społeczność naszej szkoły ze wzruszeniem przyjęła wiadomość, że udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki Pana Pułkownika Szczepana Ścibiora, kawalera Srebrnego Krzyżem Virituti Militari Nr 9113, niewinnej ofiary zbrodni sądowej czasów stalinizmu, naszego Patrona. Walczył niezłomnie o to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa. By nikt nam nie narzucał swoich praw. Oddał za to życie – mówił m.in. o Pułkowniku Ścibiorze prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda.

7 X 2018 r. społeczność naszej szkoły ze wzruszeniem przyjęła wiadomość, że udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki Pana Pułkownika Szczepana Ścibiora, kawalera Srebrnego Krzyżem Virituti Militari Nr 9113, niewinnej ofiary zbrodni sądowej czasów stalinizmu, naszego Patrona. Walczył niezłomnie o to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa. By nikt nam nie narzucał swoich praw. Oddał za to życie – mówił m.in. o Pułkowniku Ścibiorze prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda.

Komentarze zablokowane.