OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

23 Listopad 2019
Kategoria Świetlica
23 listopada 2019, Komentarze Możliwość komentowania OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ została wyłączona

„Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,

                                                                          Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta

                                                                             Próbujcie dobrze zapamiętać (…)

M. Brykczyński O prawach dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, która w 1989 roku została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Zaznacza, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia tego najważniejszego dokumentu o prawach najmłodszych. W naszej świetlicy po raz pierwszy przeprowadziliśmy zajęcia o tematyce związanej z prawami dziecka. Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną, przybliżyliśmy postać Janusza Korczaka i odbyliśmy podróż po Krainie Praw Dziecka poprzez zabawy. Na koniec zajęć każde dziecko przypieczętowało swoją dłonią – swoje prawa!!

Przypominamy DZIECKO ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

 • Konstytucja RP,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Komentarze zablokowane.