Konkurs literacki „Warto czytać”

14 kwiecień 2020
Kategoria Biblioteka
14 kwietnia 2020, Komentarze Możliwość komentowania Konkurs literacki „Warto czytać” została wyłączona

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „WARTO CZYTAĆ”

Konkurs literacki „Warto czytać” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddębicach na wiersz, rymowankę lub hasło reklamujące książkę, bibliotekę oraz czytanie.

I. Organizator Konkursu:

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Poddębicach

II. Cele Konkursu:

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

-rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych środków wyrazu,

-popularyzacja książek, biblioteki i czytelnictwa,

-umacnianie wiary we własne siły i możliwości,

-zachęcanie dzieci do aktywności twórczej,

-rozwijanie zainteresowań uczniów.

III Zasady ogólne:

Prace mogą być uatrakcyjnione poprzez użycie ciekawej czcionki oraz dodanie do tematu symbolicznej grafiki.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

Prace w postaci pliku wykonanego w programie Word, jako załącznik powinny być przesłane na adres malgorzata.sobanda@gmail.com  w terminie do 30.04.2020 r.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Prosimy o podanie danych autora: imię, nazwisko, klasa.

 

IV Tematyka prac powinna obejmować:

  • pomysły popularyzacji biblioteki w środowisku szkolnym,
  • promowanie literatury lub czytelnictwa

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

V. Kryteria oceny:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Poddębicach.

Laureaci konkursu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

Organizator – biblioteka szkolna.

Komentarze zablokowane.