Koło origami

„Origami – sztuka składania papieru, modelowania papierowych form i figur za pomocą zgięć, przegięć, a nawet przełożeń papieru już w XIX wieku zafascynowała Europejczyków, nie tylko jako sposób na poznanie kultury japońskiej, ale jako metoda pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą, a nawet dorosłymi, jako sposób na pracę z dziećmi upośledzonymi czy wybitnie zdolnymi. Szukanie i odkrywanie takiej metody edukacyjnej, która gwarantowałyby największy sukces zarówno dzieciom, jak i ich wychowawcom, było i nadal jest powinnością każdego nauczyciela.”

„Metodę sukcesu wychowanka i wychowawcy przy wykorzystaniu origami starał się upowszechnić i uzasadnić Fredrich Fröbel wraz ze swoimi asystentami. Wykorzystał bardzo szeroko składanie papieru, chcąc pokazać rodzicom, nauczycielom, terapeutom, lekarzom, iż origami może stać się bardzo prostym, podstawowym i ciekawym elementem pedagogicznym w pracy z dziećmi w każdych warunkach: w domach, na wycieczkach, oraz w placówkach powołanych do opieki nad dzieckiem. Zwrócił uwagę, iż składanie papieru rozwija nie tylko sprawność manualną, ale ma też wielki wpływ na rozwój i doskonalenie sprawności językowej, czynności słuchania, czytania, pisania; może znacząco wpływać na pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową i przestrzenną.”

Dorota Dziamska

Czasopismo „Edukacja i Dialog” maj 1995, artykuł „Origami – sposób na sukces ucznia i nauczyciela”

 

Od  roku 2005 realizowany jest przez mgr Dorotę Gasik autorski program „Koła origami”, który cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów.

Zajęcia koła origami mają za zadanie pobudzać ucznia do działania i odkrywania „magicznej”, „bajkowej” roli kartki w kształcie koła, kwadratu. Przy tym rozwijają u dzieci zdolności i zainteresowania a także uczą wytrwałości w dążeniu do celu, dyscypliny i pomagają w osiąganiu sukcesów. Zabawa papierem sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zajęcia mają na celu:

 1. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
 2. Rozwijanie zdolności poznawczych i zaciekawień, umiejętności prowadzących do rozbudzenia zamiłowań i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju zdolności.
 3. Rozwijanie logicznego myślenia i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 4. Kształtowanie cech charakteru takich jak: wytrwałość, sumienność, dokładność.
 5. Wdrażanie uczniów do współdziałania w grupie przy wykonywaniu form modułowych.
 6. Wdrażanie do samodzielnego, skutecznego działania i motywowanie do podejmowania prób samokontroli i samooceny.
 7. Budzenie wrażliwości estetycznej związanej z aktywnym uczestnictwem w sztuce, kulturze.
 8. Kształtowanie u uczniów postawy koleżeństwa, przyjaźni i wzajemnego szacunku poprzez zachęcanie ich do pomocy sobie nawzajem.
 9. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy.
 10. Stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie.

 

Podczas zajęć uczniowie posługują się następującymi technikami:

 • origami – sztuka składania papieru,
 • origami płaskie z koła,
 • origami płaskie z kwadratu,
 • origami przestrzenne,
 • origami przestrzenne modułowe,
 • origami chińskie

 

Zajęcia na których wykorzystuje się technikę origami stanowią atrakcyjną formę spędzania  czasu  wolnego dzieci i młodzieży, wyrabiają nawyki estetyczne, uczą kontaktu ze sztuką  użyteczną, umacniają wiarę we własne zdolności i możliwości, kształtują dążenie do indywidualności.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla różnych grup wiekowych:

Środa, w godzinach od 13:05 do 13:50   klasy II

Czwartek, w godzinach od 14:00 do 14:45   klasy V

 

Na początku czerwca, poczuliśmy smak zbliżających się wakacji w związku z tym dziewczynki wykonały lokomotywę techniką orgiami modułowe. Niedługo wyruszamy na wakacyjna przygodę.

Hania i jej lokomotywa.

 

Sara, Maja, Karolina i Klaudia na tle wykonanych prac.

 

 

Dnia 30.05.2019 r. Zuzia i Wiktoria składały kolejne elementy królika, techniką orgiami modułowe chińskie.

 

Dnia 29.05.2019 r. podczas zajęć został wykonany wózek dla lalek techniką orgiami.

 

Dnia 23.05.2019 r. dziewczyny z klasy Vc  składają królika techniką orgiami modułowe chińskie.

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Matki 22.05.2019 r.  na zajęciach przygotowałyśmy laurki dla naszych Mam techniką orgiami płaskie z koła.

 

Przykładowe prace z origami

 

Przykładowe prace z origami

 

Na zajęciach

 

Na zajęciach w dniu 27 marca 2019r. techniką origami dziewczynki wykonały pajace.

 

Dnia 3 kwietnia 2019r. z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy techniką origami płaskie z koła zostały wykonane  kurczaczki wielkanocne.

 

Podczas zajęć które się odbyły w dniach 8 i 15 maja 2019r. techniką origami modułowe dziewczynki wykonały wiosenne kule.