Koło Miłośników Biblioteki

Od listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej działa Koło Miłośników Biblioteki.

Nauczyciele bibliotekarze zaprosili chętnych wychowanków do pracy  na rzecz biblioteki szkolnej. Jest to grupa uczniów, którzy pomagają  nauczycielom. Działalność koła ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze i jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy pracy z książką i zasad funkcjonowania biblioteki. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem). Dobrze zorganizowana praca koła wdraża uczniów do odpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki jako instytucji służącej całej społeczności szkolnej, uczy obowiązkowości i systematyczności.

 

Cele:

 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów,
 • zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania,
 • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
 • pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych,
 • rozwijanie uzdolnień literackich, plastycznych i organizacyjnych,
 • nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu prac bibliotecznych wykonywanych w bibliotece,
 • rozwijanie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania i krytycznego ich odbioru,
 • wdrażanie do obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności,
 • kształtowanie pewności siebie, wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie kultury czytelniczej,
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka, pobudzanie go do rozwijania zainteresowań literaturą,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem,
 • aktywne uczestniczenie w pracy biblioteki i szkoły.

 

Amelia i Julita obkładają książki.

 

Estera i Julka pomagają w wyszukiwaniu kart książek i odkładaniu ich na półkę.

Zuzia układa karty czytelników.

Dnia 28.02.2019r i 1.03. 2019r. uczennice z klasy Vc i VIIIe zaangażowały się w pomoc przy obkładaniu folią książek.

Kasia pomaga w stemplowaniu i wypisywaniu kart książek