Informacje Rady Rodziców

4 Wrzesień 2020
Kategoria Aktualności
4 września 2020, Komentarze Możliwość komentowania Informacje Rady Rodziców została wyłączona

Rada Rodziców informuje, że wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 została ustalona w kwotach:

40 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły
30 zł za drugie dziecko uczęszczające do szkoły
10 zł za każde kolejne dziecko

Wpłaty prosimy dokonywać na pierwszym zebraniu z wychowawcą klas lub przekazywać przez dziecko do wychowawcy.

Przypominamy, że środki gromadzone przez Rade Rodziców są przeznaczone na potrzeby uczniów i szkoły.

Komentarze zablokowane.