Jesteśmy Europejczykami!

5 Maj 2020
Kategoria Świetlica
5 maja 2020, Komentarze Możliwość komentowania Jesteśmy Europejczykami! została wyłączona

Kilka informacji o Europie:

Kilka informacji o Unii Europejskiej:

Motto Unii Europejskiej to:

„Zjednoczona w różnorodności”

Unia Europejska powstała po to, by zjednoczyć kraje Europy i położyć kres wojnom. Za datę powstania Unii Europejskiej uważa się 9 maja 1950 roku. Wtedy to francuski minister Robert Schuman zaproponował połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec. Miała to być organizacja zrzeszająca również inne kraje. Rok później sześć krajów – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy i Włochy – stworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

1 stycznia 1973 roku Unia powiększyła się o trzech członków: Danię, Irlandię i Wielką Brytanię, zaś w 1981 roku Grecja stała się dziesiątym krajem członkowskim. Pięć lat później do Unii dołączyły Hiszpania i Portugalia.

W 1993 roku wszedł w życie Traktat z Maastricht, który podpisało 15 państw europejskich. Od tego momentu oficjalnie liczy się istnienie pełnoprawnej Unii Europejskiej.

Ważnym wydarzeniem był Układ z Schengen, który znosił granice w państwach członkowskich. Od tej pory obywatele państw, które zaakceptowały Układ, mogli podróżować po nich bez okazywania paszportu.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. 21 grudnia 2007 roku Polska przystąpiła do Układu z Schengen.

Obecnie do Unii Europejskiej należy 27 krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irladndia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

 

Uzupełnij kartę pracy:

Pozdrawiam A.J.

Komentarze zablokowane.